Persondatorerna

Bert-Inge Hogsved med sin IMSAI 8080 Hogia köpte sin första dator 1978 på en mässa i Malmö.
De flesta datorer där var minidatorer och kostade 400.000 kronor och uppåt.
Men där fanns i mässkatalogen företaget Hobby Data och i montern fanns Jan Nilsson.
Han hade tagit hem datorn IMSAI 8080 från USA.
Bert-Inge Hogsved som var på mässan tillsammans med sin hustru Åse beslöt att köpa denna dator tillsammans med en ACT IV bildskärmsterminal från Microterm och en Micropolis diskettenhet.
Utöver detta satsade man på en skrivare av märket Diablo med typhjul. Den kompletta utrustningen kostade en årslön, 58.000 kr inklusive moms.
På denna dator med 64 kB och 2 st 5"-disketter utvecklades Hogias första redovisningssystem.
Så småningom kom många leverantörer till Hogia och ville att de skulle leverera program till deras datorer. För att kunna göra detta behövde Hogia ha en dator av varje typ i sin leveransavdelning.
 

Disketter

Även om de flesta datorer kom att använda operativsystemet CP/M, så arbetade de med olika diskettformat.
Det fanns såväl 5"-disketter som 8"-disketter. Men även om två datorer båda hade 5"-disketter, så var sannolikt disketterna formaterade på olika sätt.
Det fanns minst 400 olika sätt att formatera disketter. Det var single side, double side, single density, double density, olika antal sektorer och en mängd andra varianter i olika kombinationer.

Bert-Inge Hogsved

Till slut bestod Hogias leveransavdelning av hundratals olika datorer.

IBM

1983 kom IBMS:s PC till Sverige. Man hade då valt Microsofts operativsystem PC-DOS eller som det också kallades MS-DOS.
Hogia hade gjort om sitt program och anpassat det så det kunde levereras samma dag som IBM hade sin lansering av PC:n.
Bland datorerna blev det en standardisering med IBM-kompatibla datorer.
Hogia kunde med tiden övertyga sina användare om att byta dator och uppgradera sig till nya programversioner och de gamla leveransdatorerna kunde sättas upp på vinden på Hakenäs Gård.

Datorer på museets vind

Våren 1993 dammades de av. Skärmar sorterades ihop med tangentbord och centralenheter och programvaror och manualer letades fram. Information skrevs om vad som hade hänt de första åren och sammanställdes i en tidning och på skyltar.

Utstallning

En utställning skapades för sommaren 1993 som kallades Persondatorns Födelse.

Internetcafe

Det blev en succé och man valde att fortsätta att ha öppet för besökare och det blev känt under namnet Hogias PC-museum.
Man byggde ut utställningen med framtidsrum och 1995 skapade man ett av de allra första Internet caféerna i Sverige.

Barnaktiviterer

Anläggningen kallades nu Datorernas Värld och innehöll även mycket aktiviteter bl a för ungdomar.

Entreprenörer

Datorernas Värld stängdes i augusti 1998 och avslutningen celebrerades med ett intressant och spännande seminarium om entreprenörskap i IT-Sverige.

Här visar vi några av de hundratals olika datorer som finns i Hogia-museets samlingar.

 


Hemdatorer  Byggsatser