ABC 80

ABC80

Från sidan     Baksidan    Tangentbordet

På våren 1978 skrev Luxor ett samarbets-avtal kring ABC 80 med dels Scandia Metric AB (vars Karl-Johan Börjesson var initiativtagare till produkten), dels Dataindustrier AB, som skulle komma att stå för konstruerandet av den.
När ABC 80 kom ut på marknaden i slutet av 1978 visade det sig snabbt att den skulle bli en succé. Under de två första åren skulle den komma att säljas i mer än 10.000 exemplar av dels Luxor, dels Scandia Metric.
Man kan på sätt och vis tala om ABC 80 som något av en folkrörelse. Den såldes som "en dator för utbildning, hem och hobby".
Och den kom att bli mycket använd just i utbildningssammanhang. Svenska folket gick på kurs för att lära sig programmera Basic på en ABC 80 ...