Ericsson Step/one

Ericsson Step/one.jpg (9288 bytes)

Från sidan     Baksidan    Tangentbordet

Vid Nordiska Mikrodatormässan i Sollentuna i april 1983 presenterade Ericsson sin första persondator, som hade döpts till Step/one.

Egentligen rörde det sig om en japansk maskin, tillverkad av Panasonic, men man hade förändrat den något utseendemässigt för att bl a framhäva ergonomiska aspekter. Solskyddet är utmärkande för den.

Just ergonomin framhölls som ett mycket väsentligt argument för Step/one, liksom naturligtvis att datorn levererades av ett stort och välrenommerat svenskt företag.

Det var Ericsson Information Systems, EIS, som gjorde lanseringen. Samma företag hade hand om de mycket välkända Alfaskop-terminalerna. Man valde att sälja Step/one via egen säljkår - och inte via återförsäljare. Kanske var detta en anledning till att satsningen blev misslyckad.

Ericsson PC

Ännu större blev misslyckandet 1994 när man lanserade sin nästa persondator, Ericsson PC eller EPC.

Det gjorde man under buller och bång i USA - och resultatet blev något som många vill karakterisera som ett mycket stort fiasko .

Ericssons persondatortillverkning såldes härefter till finska Nokia.