Altair 8800

Altair

Från sidan   Baksidan    Inuti    Hålremsan

I januari 1975 hade tidningen Popular Electronics mikrodatorn Altair 8800 på omslaget.
Man brukar säga att det var då mikrodatorn föddes.
Inne i tidningen beskrevs varifrån man kunde beställa byggsatsen till datorn och man fick tips om hur man sedan skulle gå till väga när man skulle bygga den.
Altair 8800 fanns då inte att köpa som färdigbyggd dator.

Däremot kunde man från EN leverantör beställa en komplett byggsats till den - det var det som var det nya med Altair-datorn !


Byggsatsen till Altair 8800 levererades av företaget MITS och kostade i billigaste utförande 397 dollar. Den färdiga datorn var uppbyggd kring Intels 8080-processor och bestod av datorlåda med frontpanel, ett CPU-kort med 256 bytes minne och kraftaggregat.
På frontpanelen satt en uppsättning kontakter och lysdioder. Man matade in program och data med hjälp av kontakterna och kunde avläsa innehållet i minnet (i binär form) på lysdioderna.
Lanseringen av Altair-datorn kom att bli en mycket stor succé för MITS.

Efterfrågan kom att omedelbart överträffa alla förväntningar och väntetiderna - innan man kunde få beställda byggsatser - kom att bli långa.

Det kom att säljas ca 2.000 Altair-datorer - först enbart i byggsatsform men senare också som färdigbyggda datorer.

Det kom gissningsvis ett femtiotal datorer till Sverige, först via Hobby Data i Malmö, sedan via Compelec i Stockholm.
Företaget MITS köptes 1977 upp av hårddisktillverkaren Pertec.

Då hade redan konkurrenter som IMSAI och Apple dykt upp på marknaden.
Många började snabbt uppleva kvaliteten hos Altair som klart sämre än hos konkurrenterna och relativt snart lade också Pertec ner tillverkningen av datorn.


Namnet Altair
´Altair´ är ett ord av arabiskt ursprung. På arabiska betyder det Fågeln eller Den flygande.
MITS´ ägare Ed Roberts hade ingen aning om denna djupa symbolik när han skulle ge datorn dess namn.

Istället frågade han sin dotter vad hon tyckte att datorn skulle heta. Han fick svaret Altair - det var namnet på den stjärna som hjältarna i Star Trek-serien i TV just då skulle besöka ...


Början till mycket ...
Altair-datorn kom inte att tillverkas under särskilt många år och heller inte i så värst stora kvantiteter. Ändå kom den att vara startpunkt för mycket:
Datorn var konstruerad på ett sätt så att man - i och för sig med stor ansträngning, men dock - kunde bygga ut den.

Internt var förbindningarna av ett särskilt slag - den sk S-100-bussen (så kallades det interna ledningssystemet) hade definierats och kom senare att finnas i datorer som IMSAI och Vector Graphic.
Genom att datorn alltså var konstruerad så att man kunde bygga ut den, skapades förutsättningar för andra företag än MITS att ta fram enheter av olika slag.

Vissa av dessa företag, som till en början tillverkade enbart komponenter, kom så småningom att börja ta fram kompletta datorer. Till dem hörde Cromemco.


Datorn var uppbyggd kring Intel´s 8080-processor.
Därigenom fick Intel en draghjälp när det gällde att få sina processorer in i ett antal kommande mikrodatorer.
Man kunde efter ett tag ansluta en diskettenhet till datorn.

Gary Kindall tog då till diskettenheten fram ett operativsystem som blev en första version av CP/M och blev anledningen till att han startade Digital Research.
Det fanns också redan från början ett Basic-språk till Altair 8800. Det var framtaget av den sedermera inte helt obekante Bill Gates, grundaren av Microsoft, när han hade jullov från studierna vid Harvard.
Och i Sverige observerades Altair-annonsen i Popular Electronics av Jan Nilsson, som därigenom fick den första impulsen till att starta Hobby Data.