TRS-80 model I

TRS-80 model I

Från sidan     Baksidan    Tangentbordet

TRS-80 var 1980 världens mest sålda mikrodator.
Ca 250.000 TRS-80-datorer av olika modeller hade då sålts.
På andra och tredje plats fanns Apple och PET.

Förklaringen till framgångarna låg i den miljö i vilken TRS-80 "växte upp" - Tandy Corp.

Tandy Corp var i slutet av 70-talet en kedja med inte mindre än ca 7.000 radio- och TV-butiker, spridda över hela USA !

1977 gav man sig in på mikrodatorområdet.
Man lanserade då Model I av sin TRS-80.
Den var framför allt avsedd för hobbybruk. Det talades till en början om den som "Trash-80" (Skräp-80) - kvaliteten hos produkten lämnade en del att önska ...

Men man hade från början något som de flesta av dåtidens leverantörer saknade: ett färdigt distributionsled.


Efter hand växte ambitionerna - både vad gällde försäljningsvolymerna och vad datorerna skulle användas till.
Model II
lanserades i maj 1979 som en dator avsedd för "small business".

Så småningom lanserades en Model III (som skulle ersätta Model I); den blev aldrig någon större framgång. Likaså lanserades en 16-bitarsdator, baserad på Motorola´s 68000-processor - också den utan större framgång.


TRS-80 i Sverige
1980 fick Johnson-gruppen hand om den skandinaviska agenturen för TRS-80 och startade ett särskilt företag kring denna, Nordisk Mikrosystem AB.

VD för detta företag blev Per Reinhold, vice VD (och den som verkligen kom att driva verksamheten i Sverige) Olle Norberg.

Det blev i första hand med TRS-80 Model II som Nordisk Mikrosystem skulle börja ta upp kampen om den svenska mikrodatormarknaden. Man insåg tidigt att det skulle behövas administrativa programvaror till datorn för att den på allvar skulle konkurrera med andra alternativ och man fattade beslutet att själva sätta igång och utveckla sådana. Helt klart underskattade man de nödvändiga insatserna på detta område - det blev en anledning till att försäljningen skulle komma igång mycket senare än väntat.


Så småningom kom man att lägga de egna administrativa programvarorna mer eller mindre "på hyllan".
Man kom att satsa på att tillhandahålla det generella operativsystemet CP/M tillsammans med datorn och kunde därigenom satsa på externa programvaruleverantörer som t ex Hogia och Konsultgruppen.