Vektor Graphic

Vektor 3

Från sidan     Baksidan     Tangentbordet

Vector Graphic startades 1976 av Lore Harp, en av den tidiga mikrodator-branschens få framträdande kvinnor.

Man började med att sälja kretskort (som Lores man Bob designat), men fortsatte snart också med kompletta mikrodatorer. Man bestämde sig snabbt för att satsa på "small business" och inte primärt på hemdatorer.

Vector Graphic tillhörde de företag som tidigt satsade på systemlösningar som var på väg att bli standards i branschen.
Man byggde upp sina datorer omkring den sk S-100-bussen (som var ett sätt att internt förbinda de olika komponenterna).

Man satsade också på det operativsystem, CP/M, som på sätt och vis kom att utgöra den första verkliga (inofficiella) standarden i datorbranschen.


Vector Graphic i Sverige

Dicro Dator, lett av Karl Johan Cronstedt, blev svensk agent för Vector Graphic.

Man byggde upp ett komplett återförsäljarnät för försäljningen av datorn och etablerade den som en av de större "administrativa" datorerna (dock klart distanserad av den tidens "tre stora", ABC 800, PET och Apple).

På våren 1980 kontaktade Cronstedt Bert-Inge Hogsved och frågade om inte Hogsved skulle kunna anpassa sitt redovisnings-system till Vector Graphic. Det var en av de bidragande anledningarna till att Hogia kom till.

Resultatet blev också ett långvarigt samarbete mellan Dicro Dator och Hogia.