CENTRALENHET


Centralenheten
innehåller dels mikroprocessorn, som är styr- och kontrollenhet för datorns arbete, dels internminnet - det tillfälliga minnet.

Chips
I centralenheten finns de viktiga kiselchipen, som möjliggjort framtagningen av persondatorn.
Mikroprocessorn finns i ett enda chip. Den kallas på engelska för CPU = Central Processing Unit
I centralenheten finns bl a chip med fasta instruktioner till datorn, tex hur den startar när man slår på strömmen.

Här finns också minnesenheter där datorn räknar, sorterar, jämför, styr och kontrollerar hela processen.


Tillbaka till "Datorns delar"