Processor


Bearbetningen i en dator "styrs" av en processor, som är "räkneenheten" i datorn. Naivt uttryckt skulle man kunna säga att processorn är datorns "hjärna".

Zilog, Intel, Motorola och Texas Instruments är företag som utvecklar processorer. I dag är Intel synnerligen framgångsrikt inom området.

8 och 16 bitar

Begrepp som används ofta för de första persondatorerna är "8 bitar" resp "16 bitar".

Det avser den sk ordlängden som processorn arbetar med. De första var 8-bitars-datorer. Med IBM PC kom 16-bitarsdatorer.


Tillbaka till "Datorns delar"