Datakommunikation


Fleranvändarsystem

Datorsystem med en central dator som betjänar ett flertal arbetsplatser.
Ofta kan det vara sk "dumma" terminaler, men det finns också kombinationer av datorer och terminaler, och gränsen mot nätverk är svår att dra.

Lokala nätverk, LAN                                                                Förbindelser mellan datorer inom en fastighet eller ett mindre område. LAN = Lokal Area Network

Modem
Utrustning för omvandling mellan datorernas digitala signaler och televerkets analoga signaler. Med hjälp av modem kan man skicka meddelanden mellan datorer via telenätet.

Elektronisk post
System för överföring av meddelanden inom ett lokalt nätverk eller mellan olika datorer och nätverk via telenätet eller Internet. E-mail.

Databaser
Datorer, som man kan ringa till där det finns en mängd information, som man kan ta del av.
EDI = Elektroniskt överförda dokument i ett standardformat.
EDI = Electronic Data Interchange

ISDN
Digitalt telenät som gör att datasignaler kan skickas direkt via nätet utan omvandling i modem.


Tillbaka till "Datorns delar"    Modem