Inmatningsenheter


Inmatningsenheterna
är avsedda för användarens kommunikation med datorn.

Tangentbord
På några av de första persondatorerna var tangentbordet inbyggt i samma låda som skärmen.

Alfanumeriskt tangentbord
Liknande ett skrivmaskinstangentbord med bokstavstangenter och siffertangenter.

Dessutom finns andra tangenter, tex piltangenter och funktionstangenter samt specialtangenter.

På de tidigare datorerna var det inte standardiserat vilka tangenter som fanns utöver siffror och bokstäver.

Numeriskt tangentbord
Detta kan vara ett tilläggstangentbord med siffertangenter liknande en räknemaskins.

Ett utmärkt hjälpmedel vid tex bokföring.

De vanligaste tangentborden på bordsdatorer har siffertangentbordet inbyggt till höger om det alfanumeriska tangentbordet.


ASCII-koder
Många länder har olika teckenuppsättningar på sina tangentbord. Ett engelskt tangentbord har tex inte ÅÄÖ. För att ändå skriva dessa bokstäver kan man använda ASCII-koden för respektive bokstav. Man håller nere ALT-tangenten samtidigt som man skriver de siffror som representerar ASCII-koden, tex ALT 143 för Å.

Mus
Mus är ett pekverktyg. Det är en liten handstor plastdosa, med en kula i undersidan, och några knappar att trycka på. När musen förs omkring på bordet , eller på en sk musmatta, så flyttar sig också markören på bildskärmen. För att ge ett kommando kan man, när markören står i rätt läge på skärmen, "klicka" på musknapparna och därigenom styra programmet.

Joystick
Joystick är ett styrverktyg.Det används ofta för spelprogram. Man kan beskriva joystick som analog positionering via spak.

Pekdator
Man kan styra datorn genom att peka på rätt symbol på skärmen, dvs sätta fingret mot bildskärmen. Den kallas Touch skärm och är en beröringskänslig skärm.


Bland de första persondatorerna finns en HP-dator som är av denna typ.

Penndator
Penndatorn är en liten bärbar dator, där man skriver på skärmen med en specialpenna.

Optisk läsning
Inmatning till datorn kan ske med hjälp av ett fotoöga.

Ett exempel är läsningen av streckoder i butikskassorna.

Röstkontroll
Att tala med datorn och att datorn svarar med tal och ljud, är redan idag möjligt.

Scanners
Scanner är en typ av kopieringsmaskin. Den kopierar inte till ett papper utan in i datorn. Det finns många olika typer med olika upplösningar.


Tillbaka till "Datorns delar"