Mus


Mus är ett pekverktyg. Det är en liten handstor plastdosa, med en kula i undersidan, och några knappar att trycka på. När musen förs omkring på bordet , eller på en sk musmatta, så flyttar sig också markören på bildskärmen. För att ge ett kommando kan man, när markören står i rätt läge på skärmen, "klicka" på musknapparna och därigenom styra programmet.

Här nedan finns det några fina bilder på möss!


Tillbaka till "Datorns delar"