Hårddisk


Winchesterdrive
med 5 - 40 miljoner tecken, Megabyte (Mbyte) kom så småningom att ersätta den ena diskettenheten.

Nu finns hårddiskar från 10 Megabyte och ända upp till Gigabyte.

För att kunna hantera de enorma informationsmängderna indelar man hårddisken i kataloger i en trädstruktur.


Tillbaka till "Datorns delar"