1970-75

Pascal programmeringsspråk
Första annonsen om en mikroprocessor, Intel 4004 (4 bits) som klarar 60 000 operationer/sekund.
Hewlett Packard HP-35 miniräknare.
Intel 8008 processor (1972).
Winchester hårddisk.
Intel 8080 processor (1974).