1975-80

Tidskriften "Popular Electronic" har MITS Altair 8800 på omslaget med 256 bytes internminne.
Bill Gates & Paul Allen skriver det första Basic programmeringsspråket för mikrodatorer (Altair).
Apple I
3 viktiga chip: Zilog Z80, MOS 6502, Motorola 6800.
Radio Schack TSR80.
Apple II, 6502 processor, 16 kilobyte internminne.
Commodore PET, 6502 processor, 4 kilobyte internminne.
CP/M Gary Kildall.
Visicalc kalkyleringsprogram.