Ordlista


A

@ Tecken för det engelska ordet "at", på svenska "vid".
I Sverige kallas @ för snabel-a.
@ används i e-postadresser.

ACCESSTID Den tid som det tar att komma åt information i datorn. Ett mått på snabbhet.

ACTIVE X En teknik från Microsoft som gör hemsidor interaktiva.

ADB Automatisk Data Behandling. Ett begrepp för bearbetning av information i datorn.

ADRESS En e-postadress innehåller alltid ett @. Man kan inte använda å. ä, ö i adresser.

ALTAVISTA En sökmotor på Internet. Adressen är: http://www.altavista.com.

ANALOG Analog kommer från grekiskan och betyder liknande. I datasammanhang talar man om två sorters data, analoga och digitala.

ANVÄNDARE Det är du när du använder din dator.

ANVÄNDAR-ID När du ska logga in på Internet krävs det förutom ett lösenord, ett användar-ID. Exempelvis ditt namn eller en förkortning av det.

APPLE Företag som tillverkar persondatorer och tillbehör. Deras datorer heter Macintosh.

ARBETSMINNE I en dator finns det i huvudsak två olika sorters minne, hårddisken, där data skrivs på en magnetisk skiva och lagrar data oavsett om datorn är på eller inte, och arbetsminne (RAM-minne) som är ett elektroniskt minne som består av små kapslar som laddas med elektrisitet och på så sätt "minns" olika saker.

När man t ex skriver ett brev på datorn så hamnar det i arbetsminnet, och när man sedan sparar sitt arbete så skrivs det ned på hårddisken. Det snabba arbetsminnet tös på all information när strömmen till datorn slås av.

ASCII American Standard Code for Information Interchange.
En standard för tecken i datorer. Detta är den vanligaste standarden.

ATM Asynchronous Transfer Mode.
Teknik för att överföra information i datanät med hög hastighet.

ATTACHMENT En bilaga till ett e-postmeddelande. Allt som går att lagra som en datafil kan också skickas som attachment, filstorleken sätter begränsningar.

AVBROTTSFRI KRAFT Även kallad UPS, Uninterruptible Power Supply.
Ett system som ser till att datorn har ström även vid strömavbrott.

AXE En serie digitala telefonväxlar som Ericsson och Telia har uppfunnit. Systemet används i hela världen.

B
BACKSLASH Omvänt snedstreck \.

BACKUP Säkerhetskopia. Man bör regelbundet kopiera innehållet i sin dator med disketter, skivor eller speciella databand. Data kan försvinna pga stöld, brand, virus, slarv, elavbrott etc.

BAUD Mäter modulationshastighet. Tidigare angav man ett modems hastighet i baud, men nu använder man mest Bps (bit per sekund).

BBS Bulletin Board System. En elektronisk anslagstavla. Man använder ett modem och ringer upp en BBS, där man kan kommunicera med andra, hämta filer etc. BBS har minskat i betydelse sedan Internet kom men förekommer fortfarande.

BEHÖRIGHET Behövs om man ska logga in på Internet, något nätverk eller någon annans dator. Visas ofta med ett användar-ID och ett lösenord.

BETAVERSION När man ger ut ett dataprogram så är det viktigt att det innehåller så få fel som möjligt. Därför ger man ut en förhandsversion – betaversion – till utvalda testare som rapporterar eventuella fel till tillverkaren. Felen åtgärdas innan den "riktiga" versionen släpps i affärerna.

BILDFREKVENS De flesta bildskärmar ritar upp bilden med en katodstråle som styrs av magneter, som i en TV-apparat. För att bilden ska bli stabil och flimmerfri måste den ritas om ett visst antal gånger i sekunden. Det kallas för bildsekvens och mäts i Hertz (Hz).

BILDPUNKT På engelska pixel, och det är den minsta prick som kan visas på en bildskärm.
Alla bokstäver och alla bilder på skärmen är uppbyggda av bildpunkter, ju fler desto bättre.

BILDSKÄRM Monitor på engelska och är den skärm med vilken datorn visar vad man skriver på tangentbordet.

BINÄRA TAL Tal som skrivs som kombinationer av 1:or och 0:or enligt det binära talsystemet.

BIOS Basic Input Output System. En del av operativsystemet på IBM-kompatibla persondatorer. BIOS innehåller de rutiner som krävs för att datorn överhuvudtaget skall starta. Programmet ligger inte på hårddisken utan i en liten minneskapsel på moderkortet.

BIT Binary Digit, binär siffra. Det binära talsystemet innehåller bara två olika siffror, 1 och 0.
En bit är antingen 1 eller 0. En bit är den minsta beståndsdelen i datainformation som lagras som kombinationer av en mängd 1:or och 0:or.

BITMAP Ett sätt att bygga upp bilder med hjälp av punkter. Varje punkt i bilden kan ha en viss färg. Ju fler punkter desto högre upplösning. Bitmapbilder kan inte förstoras hur som helst utan kvalitetsförsämring.

BLÄCKSTRÅLESKRIVARE Ink Jet Printer, en skrivare som skriver med hjälp av flytande bläck som sprutas på papperet via mycket små munstycken.

BOKMÄRKE När man surfar på Internet och hoppar kors och tvärs från sida till sida kan det vara svårt att hitta tillbaka till en intressant sida. De flesta browsers låter användaren lägga in ett bokmärke på en viss sida. Bokmärkena samlas på en lista, och när man skall tillbaka till sidan klickar man bara på bokmärket och behöver inte komma ihåg någon adress.

BPS Bits per sekund, (bitar per sekund). Mått för hastigheten när man skickar data t ex via ett modem eller ett nätverk.

BRANDVÄGG Firewall, Ett system som skyddar en dator eller ett nätverk mot intrång via Internet genom att fungera som ett filter mot oönskad datatrafik.

BROWSER Browse är det engelska ord som betyder bläddra i, kallas även för webläsare. Ett program som kan söka efter och visa hemsidor på Internet eller Intranet. De vanligaste browserprogrammen är Microsoft Explorer och Netscape Navigator.

BUG Engelskt ord som betyder skalbagge eller insekt. I IT-sammanhang är bug ett fel i ett dataprogram. Ordet kommer från den tid när datorerna var uppbyggda med mängder av elektronrör och man fick problem med en insekt som drogs till rören och orsakade kortslutning.

BUSS I stället för att dra en massa ledningar kors och tvärs mellan datorns centrala delar, som processor och internminne, låter man "trafik" gå via en buss som är en "väg" av fasta ledningar. En 32-bitsbuss kan man i princip säga består av 32 parallella ledningar.

BYTE För att kunna visa många olika tecken kombinerar datorn ettor och nollor (bitar) på olika sätt. Det vanligaste är grupper om åtta (då finns det 256 olika kobinationsmöjligheter) och en sådan grupp kallas för en byte. Byte är det mått man använder för att tala om hur stort minne datorn har.

Eftersom det är stora mängder använder man oftast kb (Kilobyte=1000 byte) eller MB (Megabyte=1 000 000 byte). I en datorannons står hur många MB hårddisken är på och hur många MB RAM-minne datorn har.

En diskett kan lagra 1,44 MB eller 1 440 000 byte dvs, drygt 11 miljoner ettor och nollor.

C
CACHE-MINNE Ett franskt ord som betyder gömställe. Ett extra internminne som datorn använder för att mellanlagra information.

CD-R Compact Disc Recordable. Cd-skiva som det inte bara kan läsas från utan även skrivas på. Har man en gång skrivit på en skiva går informationen inte att radera eller ändra. En cd-r rymmer ungefär 650 MB.

CD-ROM Compact Disc-Read Only Memory. En cd-skiva som kan innehålla upp till 650 MB data. För att läsa en cd-rom behövs en speciell läsare, "cd-spelare".

CD-RW Compact Disc ReWritable. En ny variant av cd-rom som det både kan skrivas och raderas och skrivas på igen.

CGI Common Gate Interface. Används på Internet för att kommunicera med läsaren. CGI är en liten programsnutt, script, som ligger i HTL-koden (språk som hemsidan är skriven i) och som körs när man tittar på sidan. Många hemsidor har en gästbok där man kan skicka hälsningar. En sådan bok konstrueras ofta med CGI.

CHASSI Den låda datorn är byggd i. Finns i olika utföranden som desktop (liggande låda för skrivbordsplacering) och tower (stående låda för placering under bordet).

CHAT Engelskt ord som betyder småprata. En teknik för att föra en direkt dialog med andra, i t ex ett lokalt nätverk eller på Internet.

CHIPS Betyder flisor. I datasammanhang använder man kisel och chipsen är små integrerade kretsar som har konstruerats för att kunna utföra olika uppgifter. Exempel på chips i datorn är, processorn och internminnet.

CLIPART Klippkonst. Ett begrepp som avser Illustrationer man kan köpa på cd-rom eller hämta på Internet. Clipart är en liten teckning som kan användas på datorn och skrivas ut på skrivaren.

COOKIE En datafil som en Internetserver skickar till ens dator när man är ute och surfar, det sker inte alltid utan mest i kommersiella sammanhang. Surfar man till en server (hemsida) man varit på förut så hittar den cookien i ens dator och "känner igen en". Den vet vilket operativsystem och vilken browser man har. Den vet vad man gjorde på hemsidan senast (kanske handlade något från en IT-butik) och kan anpassa hemsidan efter det.

CPU Central Processing Unit. En äldre benämning på processor.

CTRL-TANGENT Det finns en tangent som heter Control, eller CTRL, på tangentbordet. Den används för att i kombination med andra tangenter ge tangentbordet extra funktioner.

CU-SeeMee See You See Me. Se Dig Se Mig. Ett begrepp vid videokonferanser på nätverk. Man ser en bild på den man pratar med och vice versa.

CYBERSPACE En vision om ett virtuellt helt konstgjort samhälle.

CYBERSPRÅK En dom ofta sitter vid datorn kallas Cyborgare och allt skräp som finns på Internet kallas Cybersleaze.

D
DATABAS Ett elektroniskt register.
Det finns speciella databasprogram som man använder för att skapa och hantera dessa register.

DATALAG Lagen som reglerar hur en dator får användas. I Sverige får man inte upprätta personregister utan tillstånd. Datalagen ska skydda medborgarnas integritet.
Den svenska datalagen från 1973 är världens näst första, men har blivit ganska omodern. En ny EU-anpassad datalag är på väg.

DEFAULT Engelska för utebliven.
När man i datasammanhang ska välja mellan olika alternativ, exempelvis när man ska installera ett nytt program, finns det standardvärden som datorn använder om man inte anger något annat dvs defaultvärden, standardvärden.

DESKTOP Skrivbord, kallar man bildskärmsytan i system med grafiska gränssnitt.

DESKTOP PUBLISHING Skrivbordstryckeri.

DISKETT En diskett används för att lagra data på.

DISKETTENHET En apparat som kan läsa och skriva på disketter. En sådan finns inbyggd i de flesta datorer.

DOMÄNNAMN Det unika namnet på varje värddator på Internet. Namnet hittar man i e-postadresser och i adresser till hemsidor. I e-postadresser är domännamnet det som står efter @. I hemsideadresser står det ofta efter www.

DOS En beteckning för datorns operativsystem.

E
E-POST Elektronisk post. E-post är brev som skickas på elektronisk väg mellan olika datorer.

ETHERNET Vanlig teknik för dataöverföring i nätverk.

EXPLORER Browser - webläsarprogram.

F
FIL Ett grundläggande begrepp i datavärlden. All information i datorn består av filer.

FIREWALL Brandvägg. Ett system som skyddar en dator eller ett nätverk mot intrång via Internet genom att fungera som ett filter mot oönskad datatrafik.

FREEWARE Dataprogram som är fria att använda och distribuera. Finns i stora mängder på Internet.

FTP Ett program för dataöverföring, som gör det möjligt att kopiera filer mellan olika datorer.

G
GB Gigabyte. Är lika med 1000 megabyte eller 1 miljard byte. Används som mått på lagringskapacitet på t ex hårddiskar.

GIF En standard för att lagra bilder, vanligtvis på Internet.

GRAFIKKORT Ett grafikkort matar bildskärmen med information. Bildens kvalitet och antal färger beror på både skärmen och grafikkortet.

H
HACKARE En person som ägnar sig åt datorer och programmering, och löser problem på datorn.

HAYES Dennis Hayes uppfann en standard för styrning av modem.

HEMSIDA Den första websidan i en presentation hos en privatperson, ett företag eller en organisation på www. Hemsidan innehåller i sin tur länkar till andra sidor.

HTML Ett språk som används för att programmera hypertext. HTML används bl a för att göra hemsidor på Internet.

HUB En apparat som fungerar som kopplingscentrum i ett nätverk. Från varje dator går en sladd till "hubben".

HÅRDDISK Externminne som man lagrar sina filer på, och hämtar när man behöver dem. Hårddisken behöver inte ström för att behålla informationen som internminnet gör. Man kan ha fler olika hårddiskar till samma dator.

HÅRDVARA Allting i datorutrustningen som man kan ta på kallas för hårdvara, sladdar, kretskort, tangentbord, skrivare, disketter etc.

I
IBM Världens största dataföretag.

IKON En bild på skärmen som symboliserar något, exempelvis ett program. När man dubbelklickar på ikonen med muspekaren så startas programmet.

INTEL Ett marknadsledande företag som främst tillverkar processorer till IBM-kompatibla persondatorer.

INTERNET Ett nät av nätverk som sträcker sig över hela jorden. Skapades ursprungligen av den amerikanska militären.
Idén är att informationen kan ta många olika vägar till samma mål.
Internet utvecklades främst inom universitets- och högskolevärlden.
Internet har funnits sedan 1969, och används främst i dag som civil kommunikation.

INTRANÄT Är uppbyggt som Internet men är slutet inom t ex ett företag eller en organisation.

IT Informationsteknik, ett övergripande begrepp som används ofta för allt som har med datateknik och telekommunikation att göra.
OBS, det är inte en förkortning av Internet.

J
JAVA Ett programmeringsspråk i Internetmiljö.

JOYSTICK En styrspak som används mest till dataspel.

JPEG En standard för att lagra bilder på Internet.

K

KALKYLPROGRAM Ett program med vilket datorn kan användas för att räkna med.

KB Kilobyte = 1000 byte (Mått på lagringskapacitet).

KOMPATIBEL Exempelvis: En IBM-kompatibel persondator fungerar på samma sätt och kan använda samma program som en dator som IBM tillverkat.

KRYPTERA Man gör om information till kod eller chiffer för att skydda informationen för obehöriga.

L
LAN En standard för att koppla ihop ett lokalt nätverk.

LASERSKRIVARE En vanlig skrivare.

LJUDKORT Ett kort som numera finns som standard i de flesta persondatorer. Kortet gör så att datorn kan spela in och spela upp ljud.

LÖSENORD Ett lösenord behövs ofta för att använda en dator där bara vissa har tillträde.

M

MAIL E-post

MATRISSKRIVARE En äldre modell av skrivare.

MB Megabyte = 1 miljon byte. ( Mått på lagringskapacitet)

MENY Lista över valmöjligheter i ett dataprogram.

MICROSOFT Världens största programvaruföretag.

MIKRODATOR Annat ord för persondator som användes mest på 80-talet.

MJUKVARA Allt i en dator som man inte kan ta på. Exempelvis: datorns program, ljudfiler.

MODEM En liten låda som behövs för att koppla upp sig på Internet.

MS-DOS Ett operativsystem från Microsoft

N
NETIKETT Regler om hur man uppför sig på Internet.

NETSCAPE Ett webläsarprogram.

NOTEBOOK En benämning på bärbara datorer

NÄT När man kopplar ihop flera datorer brukar man kalla det för ett nät.

O
ONLINE Det betyder att man är uppkopplad på Internet, eller något annat nätverk som man anslutit sig till.

OPERATIVSYSTEM Alla datorer har ett operativsystem. Operativsystemet styr datorns inre arbete och ser till att data skickas på rätt sätt.

ORDBEHANDLING Ett samlingsnamn för skrivarbete som man gör på datorn, där ordbehandlingsprogrammen har olika funktioner som t ex att man kan kopiera, klippa, klistra, infoga bilder m.m.

P
PAPPERSKORG En ikon liknande en soptunna och fungerar så att om man drar en fil dit och släpper den där så raderas filen.

PC Persondator

PENTIUM En processor som lanserades av företaget Intel lanserade 1993.

PIXEL Ett ord för bildpunkt.

PORT Ett ord för datorns in och utgångar.

PRIMÄRMINNE Datorns arbetsminne.

PROCESSOR Datorns "hjärna", den centrala styrenheten.

Q
QUICK TIME En multimediapresentation som lanserats av Apple

R
RAM Namnet syftar på att det tar lika lång tid att hitta något i minnet var det än finns.

RGB Rött-grönt-blått. Tre grundfärger som används till bl a TV och bildskärm

ROT Grundmapp på en hårddisk eller en diskett. I den ligger oftast de systemfiler som datorn behöver.

S
SAJT Ett svenskt ord från engelskans "site"= en hemsida på Internet.

SCANNER En bildläsare som kan läsa in en bild till datorn.

SKIVMINNE Ett annat ord för hårddisk.

SNABEL-A Tecknet för @ (at) har engelsk betydelse, som på svenska betyder "vid".

SPAMMING Ett slags direktreklam på Internet där e-post skickas till en mottagare som inte har bett om det.

STORDATOR Avancerade maskiner som brukar kräva speciella datorhallar. De kraftfullaste stordatorerna brukar kallas för superdatorer och används exempelvis inom rymdteknik och kärnfysik.

SUNET Det svenska universitetsdatanätet.

SURFA Söka information på Internet.

SVGA En standard för upplösning på bildskärmar.

SYSTEMKRAV Teknisk prestanda som krävs av en dator för att man ska kunna installera program eller andra tillbehör.

T
TAGGAR Kodord som man använder i språket HTML när man gör hemsidor på Internet.

TB Terabyte = 1000 Gigabyte ( Mått på lagringskapacitet )

TIFF Ett så kallat filformat när man ska lagra bilder i datorn.

TYPSNITT Kallas även för fonter. Det är olika "skrivtyper" med olika namn, ex: Times, Ariel.

U
UNIX Ett vanligt operativsystem som används av stora datorer.

UPPGRADERING När man byter till en nyare version av ett dataprogram. För att kunna göra det måste man ha en tidigare version av samma dataprogram installerat på sin dator.

UPPLÖSNING Ett mått på hur skarp en bild är på bildskärmen eller utskriften på en skrivare.

URL Adressen på en hemsida kallas för en URL.

V
VEKTORGRAFIK Det är bilder som är uppbyggda med linjer och kurvor som ritas efter matematiska formler.

VGA Standard för bildskärmars upplösning. Grafikkortet styr upplösningen och skärmen klarar av flera olika upplösningar.

VIRTUELL VERKLIGHET I en dator där man försöker efterlikna verkligheten. T ex ett dataspel eller ett rum som man konstruerat och kan gå runt i och förändra.

VIRUS Ett datorprogram som någon skrivit i avsikt att förstöra innehållet i andra datorer. De är gjorda så att de sprider sig själva via Internet, nätverk, disketter etc.

W
WEBBEN Svenskt uttryck för World Wide Web (WWW).

WEBBLÄSARE Program för att titta på hemsidor. ( Explorer, Netscape Navigator ).

WEBBMASTER Engelsk benämning för den som ansvarar för och sköter en hemsida.

WEBBSIDA Ett dokument som är tillgängligt på Internet.

WINDOWS Namn på program från Microsoft som ger IBM-kompatibla persondatorer ett grafiskt gränssnitt.

WWW World Wide Web Ett världsomspännande nät av datorer.

X
XENIX Operativsystem för fleranvändarsystem

Y
YAHOO En sökmotor på Internet.

Z
ZINE Benämning på elektroniska tidskrifter.

ZIP En teknik för att komprimera datafiler. Den "packar ihop" filer så att de blir mycket mindre och går snabbare att skicka på Internet. Det finns speciella program för att hantera zip-filer.

Ö
ÖVERFÖRINGSHASTIGHETER Information som skickas mellan datorer överförs med en viss hastighet. Hastigheten beror dels på modemet men mest på hur mycket trafik det är på nätet.