Hogia PC-museum

Hakenäs gård

Det var så sent som under andra hälften av 1970-talet som de första mikrodatorerna började komma till Sverige.

Det var inte de etablerade dataföretagen som tog hit dem. Det var inte heller de etablerade dataföretagen som tog initiativ till att bygga upp en svensk persondatorindustri.
Det var andra människor som gjorde det här – människor som i regel hade ett helt annat förflutet än från datorbranschen.

En helt ny bransch uppstod och kom sedan att utvecklas i en mycket snabb takt.

Det är detta skeende – i slutet av 1970-talet och början av 80-talet som främst skildras i Hogias PC-museum.


Det är ovanligt att man ordnar ett museum om något som hände för bara tiotalet år sedan.
Men utvecklingen på persondatorsidan har troligen gått fortare än utvecklingen inom något annat område.
Därför känner vi att vi redan nu vill skildra något som man paradoxalt nog skulle kunna kalla modern industrihistoria.

Världens första PC-museum fanns under åren 1993 – 1998 på Hakenäs Gård i Stenungsund.
Museets samlingar fick ett rekord i Guinness rekordbok.

 

Guinness certificat

PC-museet bedrevs också många     aktiviteter.
Besökaren hade möjlighet att pröva på olika datorer. Och 1995 öppnades Internet Café.
Då var det fortfarande mycket ovanligt med Internet.

I framtidsrummet kunde besökarna pröva på sådana aktiviteter som gav glimtar av de fantastiska användningsområden som persondatorn öppnar vägen till.


Här fanns t ex videokonferens och multimedia.
Ungdomarna samlades gärna i spelrummet och spelade spel i nätverket. Det fanns också interaktiv videoCD-I, dator med möjlighet att se TV på skärmen och talsimulering – ett handikapphjälpmedel där datorn uttalade det man skrev på tangentbordet.
Man visade det moderna kontoret med scanner och färgskrivare som kontrast till det gamla kontoret där man jobbade med räknesnurra och skrivmaskin.
Man kunde pröva på virtual reality med glasögon anslutna till datorn och besökarna kunde studera satellitpositionering med mobil datakommunikation i ett system utvecklat av Hogia Communications för bl a ambulanserna i Sverige.

I det här virtuella museet vill vi ge några glimtar från persondatorns första tid, från den nya branschen och några av de människor som skapade den.

Vi hoppas du skall finna det intressant att här ta del av hur den nya bransch startade och utvecklades, som sedan kommit att påverka allas våra liv i så stor utsträckning.

Välkommen in i Hogia Virtuella PC-museum och välkommen att lämna dina synpunkter på hur vi bäst kan bevara och använda denna kunskap för framtiden.

Med vänlig hälsning

Åse Hogsved

Åse Hogsved
Datorernas Värld
Hogia PC-museum
E-mail: pcmuseum@hogia.se