Entreprenörer

Välj bland olika entreprenörer...


Några amerikanska pionjärer


Bill Gates - "Odågan" som blev miljardär!

Paul Allen - Kompanjon till Gates.

Steve Jobs och Stephen Wozniak -Garagefolket som blev legender! 

Adam Osborne - Den fula ankungen...

John Barnaby - Mannen bakom ordbehandlingsprogrammet WordStar.

Daniel Bricklin - utvecklade kalkylprogrammet VisiCalc, storsäljare för Apple II, och startade programvaruföretaget Software Art tillsammans med Robert Frankston.

Lee Felsenstein - designade såväl Osborne 1 som den "svenska" Expander-datorn.

Gary Kildall - startade Digital Research 1975 för att leverera det generella operativsystemet CP/M.

Chuck Peddle - var upphovsmannen till 6502-processorn, PET-datorerna och Sirius 1.

Seymour Rubinstein - startade MicroPro International 1978, företaget med ordbehandlaren WordStar som storsäljare.

Jack Tramiel - drev Commodore Business Machines som fick stora framgångar med PET-datorerna.

Upp till sidans börjanEntreprenörer