Entreprenörer

Välj bland olika entreprenörer...


Annorlunda


Det krävdes verkligt mod att satsa på något som gick så stick i stäv mot traditionell PC-hantering som Apple-maskinerna gjorde.

Magnus Lind var dock övertygad om att det nya grafiska gränssnittet - med grundtanken att det skulle vara som att jobba från ett vitt papper på skärmen - skulle slå igenom.

Magnus Lind är i grunden civilekonom med studier i beteendevetenskap som påbyggnad.

Han har egentligen aldrig varit intresserad av tekniken lika mycket som av tillämpningen. Därför var det naturligt att börja med att väcka marknadens behov genom utbildningsinsatser, vilket han gjorde redan på Gyllingtiden.

1984 startades Computers AB, ett svenskt dotterbolag till amerikanska Apple. Magnus Lind blev den förste man anställde.

Problemet med datorutbildning var att den var mer inriktad på hur en dator i sig fungerar än på vad man egentligen kan ha för nytta av den.

- Det är något som vi på Apple försökt ändra på, säger Magnus och han fortsätter:

- Jag undrar vad som hänt om inte Apple kommit med sitt grafiska gränssnitt. Hade t ex Windows funnits idag?

handupp.gif (963 bytes)Entreprenörer