Entreprenörer

Välj bland olika entreprenörer...

"Arbetshästen"

Karl-Johan Cronstedt

I slutet av 70-talet och början av 80-talet hade Dicro Dator generalagenturen för datorfabrikatet Vector Graphic. Dicro Dator var en avdelning inom Dicro AB och leddes av Carl-Johan Cronstedt. Denne hade startat databutiksverksamhet som en av de tidigare i landet.

Karl-Johan Cronstedt byggde tidigt upp en tämligen rikstäckande återförsäljarkedja. Den svenska marknadesn dominerades av de "unika" datorerna från Luxor (ABC 80 och ABC 800), Datatronic (PET) och Apple.

Alla var datorer med egna operativsystem som var och en krävde programvaror specialskrivna för respektive maskin.

Vector Graphic kom att bli den första stora CP/M-datorn i Sverige och bidrog därigenom till att bana väg för en mera "öppen" marknad.

Maskinen kom att användas mycket för administrativa rutiner - bl a på redovisningsbyråer runt om i landet - och ansågs vara något av en "arbetshäst".

Dicro Dator såldes 1984 till det Paul Andersson-ägda företaget Candator AB.

Upp till sidans börjanEntreprenörer