Entreprenörer

Välj bland olika entreprenörer...

Fällan


Ett företag som hade utvecklat en programvara för en dator med ett unikt operativsystem kunde inte använda programvaran tillsammans med datorer av andra fabrikat. Man var låst till respektive dator - så länge det gick bra för denna, gick det kanske bra för programmakaren, men inte sedan.

I början av 1980-talet var Datakraft AB i Lund det största programvaruföretaget på mikrodatorsidan i Sverige.

Verksamheten var huvudsakligen uppbyggd kring Luxors ABC-datorer, som hade en marknadsandel av 50% på den svenska marknaden. I det läget gick det mycket bra för Datakraft. Men Luxor gick snabbt tillbaka efter IBM:s PC-lansering och detsamma gällde Datakraft.

Upp till början på sidanEntreprenörer