Entreprenörer

Välj bland olika entreprenörer...


Han var först i Sverige


Jan Nilsson
var den 25-årige malmöbo som i januari 1975 såg en annons i den amerikanska tidskriften Popular Elektronics om datorbyggsatsen Altair.

Det var första gången som en komplett byggsats till en mikrodator bjöds ut och Jan Nilsson nappade omedelbart på erbjudandet.

Han hade stött på den dator som på sätt och vis kom att inleda "mikrodatorrevolutionen" och fick, efter några månader av otålig väntan, det första exemplaret av av Altairbyggsatsen som kom att skickas till Europa.

Jan Nilsson arbetade som säljare vid elektronikfirman Bejoken i Malmö. Han försökte intressera Bejoken för att satsa på mikrodatorer men lyckades inte med det.


Ny karriär
I stället förmedlade han själv ytterligare några Altairdatorer till goda vänner och bestämde sig efter ett tag för att satsa på en ny karriär.

I april 1975 inregistrerade han firman Hobby Data.

Året efter startade han Europas troligen första databutik i en fd mjölkaffär på Föreningsgatan 67 i Malmö. Hans första kund var Ronny Brodin, en utomordentligt skicklig tekniker som så småningom blev ansvarig för tekniksidan i Hobby Data.

Sortimentet
Till en början bestod Hobby Data´s sortiment framförallt av Altairdatorer (som man kom att sälja ungefär ett dussin av) och diverse tillbehör.

1976 utökades sortimentet i och med att IMSAI-datorn lanserades - den var en robust och mera utvecklad motsvarighet till Altairdatorn.


En impuls
1977 öppnade Hobby Data en databutik i Stockholm, kanske Stockholms första "renodlade" databutik. Detta har Nilsson sedermera betecknat som något av en "impulsgrej".

En av de personer som kom att ha hand om Stockholmsbutiken var Lauri Pappinen.

Han var en veteran i mikrodatorbranschen som bl a kom att vara med om att starta tidningen Mikrodatorn och som i dag är chef för förlaget Pagina.

Samma år startade Jan Nilsson tillsammans med bl a Thure Gabriel Gyllenkrok en förening med det välklingande namnet Malmö Amatör Datorister, i vardagslag kallad MAD


Utvidgning
Efter några år vidgades verksamheten inom Hobby Data.

Man ägnade sig inte längre enbart åt att köpa och sälja utrustning utan började dessutom utveckla hårddiskar för ABC-datorerna.

Samtidigt bytte man namn på företaget till Mica - man tyckte inte längre att namnet Hobby Data var representativt för det man sysslade med. Utvecklingen hade snabbt gått vidare.

Utveckling
Många av de människor som sedermera kom att vara med om att bygga upp mikrodator-Sverige köpte sina första utrustningar från Hobby Data.

Bland dem fanns t ex Eilert Karlén (Zampo), Valter Wickberg (Datorisering), B G Wennersten (Datavärlden), och Bert-Inge Hogsved (Hogia).

Upp till sidans börjanEntreprenörer