Entreprenörer

Välj bland olika entreprenörer...

Garage och källare

Ett antal amerikanska dataföretag har startat sin verksamhet i ett garage.

1976 byggde Steve Jobs tillsammans med Stephen Wozniak ihop den första Apple-datorn i sitt garage.

Då lade de grunden till det företag som under första halvåret 1992 troligen sålde fler persondatorer än något annat företag i världen.

Nästan fyrtio år tidigare hade två yngre män startat en annan verksamhet i ett annat garage. De hette William Hewlett och David Packard och deras arbete blev grunden till storföretaget Hewlett-Packard.


Men det finns fler garage som spelat en roll i databranschen.

Harry Garland och Roger Melen började 1975 tillverka tillbehör till den då nyligen lanserade Altair-datorn i Garland´s garage.

Resultatet blev så småningom dataföretaget Cromemco, som i Sverige representeras av Datorisering AB.

Vi känner inte till att några av de svenska dataföretagen tillbringat sin första tid i något garage. Det närmaste vi kunnat komma är den källare där makarna Hogsved 1978 ställde sin nyförvärvade IMSAI 8080 – det blev grunden till Hogia.

Upp till början på sidan...Entreprenörer