Entreprenörer

Välj bland olika entreprenörer...


Några kvinnor i mikrodatorvärlden

Det fanns mycket få kvinnor i den tidiga mikrodatavärlden.
Såväl i USA som i Sverige dominerades branschen helt av män.

Lore Harp - var en av de få framträdande kvinnorna i branschen i USA. Det var hon som redan 1976 startade företaget Vector Graphic.

Tina Björnstierna
- var den mest kända kvinnan i Sverige i den tidiga mikrodatabranschen