Entreprenörer

Välj bland olika entreprenörer...

Mikrodatorns fader
Chuck Peddle

Chuck Peddle

Mer än de flesta var han med om att skapa förutsättningar för mikrodatorrevolutionen - som utvecklare av processorer likaväl som kompletta datorer.

I mitten av 1970-talet fanns han i MOS Technology, ett halvledarföretag i Pennsylvania.

MOS Technology köptes upp av Commodore Business Machines, en leverantör av elektroniska kalkylatorer som sedermera blev mycket känd för sina PET-datorer.

MOS Technology gavs till uppgift att under ledning av Peddle utveckla en 8 bitars mikroprocessor och man tog på kort tid fram 6502-processorn.


Priset avgjorde?
Peddle lyckades övertyga Steve Jobs och Stephen Wozniak att använda denna processor för sina första Apple-datorer.

Kanske var det priset på processorn som avgjorde till Peddles förmån - i alla fall var det anmärkningsvärt att Appledatorerna skulle komma att baseras på den okända 6502-processorn snarare än Intels redan välbekanta 8080-chip.

PET
Men Chuck Peddle nöjde sig inte med att utveckla processorer.

Mycket snart hade han konstruerat en komplett dator och så presenterade han för Commodores företagsledning en komplett mikrodator baserad på 6502-processorn - den första PET-datorn.

6502-processorn blev därmed under några år den i särklass mest spridda mikroprocessorn.

Förutom i Apples datorer - Apple I, II och III - och i PET-datorerna dom den att användas i en rad tidiga maskiner: Ohio Scientific, KIM I, AIM65, SYM I, Callenger osv.


Sirius 1
Under 1980 började Peddle känna för att ta fram vad han ansåg vara en tredje generation av mikrodatorer.

Baserat på Intels 16-bitars processor 8088 utvecklade han under loppet av ett drygt år datorn Sirius 1 som kom att lanseras på hösten 1981, ganska snart efter IBM:s lansering av sin PC i augusti samma år.

Då hade Peddle grundat Sirius Systems Technology, ett företag som vid lanseringen av Sirius 1 hade enbart 35 anställda men som ett år senare hade tiodubblat bemanningen.

En sensation
Många ansåg Sirius 1 vara en sensation!

De som jämförde IBM:s nya PC med Sirius 1 fann att den senare datorn hade större primärminne, diskettenheter med väsentligt högre kapacitet, högre bildskärmsupplösning osv.

Under en tid framöver trodde man att Sirius 1 skulle bli en allvarlig medtävlare till IBM:s PC, men så blev det aldrig.

Peddle var bättre på att utveckla processorer och datorer än på att driva företag.


Sirius blir Viktor
Ett ombildat Sirius, sammanslaget med ett annat företag, Viktor, fick under Peddles ledning allt större problem.

Det slutade med det sammanslagna företaget - då under namnet Viktor - 1984 togs över av svenska Datatronic.

I Sverige
Peddles 16-bitarsdator väckte snabbt stor uppmärksamhet även i Sverige och under en period kom ett antal svenska företag att slåss om att få agenturen för den.

Det slutade med att maskinen under en period skulle komma att marknadsföras under två namn via två olika kanaler.

Esselte lanserade datorn under Siriusnamnet.


Medan det skulle komma att dröja till i mars 1983 innan IBM lanserade sin PC i Sverige, gjorde Esselte sin lansering av Sirius 1 ett halvår tidigare.

I januari 1983 gick man sedan ut och annonserade om Sveriges första 16-bitars programvaror, de administrativa programvarorna från Hogia.

Lundbergs började hösten 1982 bygga upp ett nytt dataföretag för att hantera maskinen under Viktornamnet. För satsningen knöt man till sig Martin Gnaap, fram till dess marknadschef vid Luxor Datorer, men resultatet av det hela blev synnerligen klent.


Svenskt bolag köpte
Så skedde 1984 det oväntade, hela den amerikanska Viktor-koncernen köptes av svenska Datatronic.

Det innebar början på slutet för såväl Esseltes som Lundbergs engagemang inom Viktor-området.

Datatronic tog över.

Upp till sidans börjanEntreprenörer