Entreprenörer

Välj bland olika entreprenörer...

Paul Allen

 

Paul Allen startade 1975 företaget Microsoft tillsammans med Bill Gates.

De inriktade företaget på olika programspråk, men mest satsade de på programspråken Basic och C.

I slutet av 1980 ville IBM ha ett operativsystem till sin PC som Microsoft tog fram.

De skapade MS-DOS.

Så småningom började de ge sig in på olika applikationer. Ordbehandlingsprogrammet Word och kalkylprogrammet Excel är de mest kända programvarorna inom detta område.

1986 introducerades Microsoft på börsen.