Entreprenörer

Välj bland olika entreprenörer...


Några svenska pionjärer


Bert-Inge Hogsved
- VD för Hogia-gruppen... 

Jan Nilsson - Inledde "mikrodatorrevolutionen".

Eilert Karlén - Mannen från Pajala!

Mats Gabrielsson - Vad vore företagsvärlden utan honom?

Karl-Johan Börjesson - Trodde på den dator som blev en folkrörelse                                      i Sverige.