Entreprenörer

Välj bland olika entreprenörer...

De bidrog till uppbyggandet av mikrodator-Sverige i slutet av 1970-talet....

Jan Nilsson
Startade - Hobby Data - Europas första databutik i Malmö.

Karl Johan Börjesson
Scandia Metric AB - är fortfarande aktiv - i sitt Jet Data AB.
Börjesson tog initiativet till framtagandet av ABC 80, den dator som blev något av en folkrörelse i Sverige i slutet av 70-talet.

Lars Karlsson
Han var viktig för den tekniska utvecklingen av ABC-datorerna och deras efterföljare. Svensk datorutveckling kom i stort sett att styras av hans företag Dataindustrier AB.

Mats Gabrielsson
Byggde upp ett imperium från Datatronic och PET-datorerna. Han insåg att mikrodatorerna hörde hemma i företagsvärlden.


Under denna tid lade ett antal personer grunden för företag som betytt en hel del för persondatorbranschen i Sverige.

Bland dem finns:

Bert-Inge Hogsved
När han 1978 besökte Jan Nilsson´s butik i Malmö, köpte han sin IMSAI 8080 – vilket så småningom ledde till grundandet av Hogia.

Hogia är idag Nordens största programvaruföretag när det gäller administration för mindre och medelstora företag, på senare år har man också gjort stora satsningar inom data-kommunikationsområdet.


Valter Wickberg
Även han köpte en IMSAI-dator av Jan Nilsson, startade Datorisering AB, blev distributör för Cromemco och driver idag ett företag med en omsättning om 100 miljoner kronor per år.

Eilert Karlén
1978 startade han Zampo Data
i Pajala och fanns tidigt i kretsen kring Jan Nilsson. Han lade grunden för en utveckling som lett till att Pajala i dag har 150 personer sysselsatta i elektronikindustrin.

Pierre Lingheim
Tillsammans med Martin Rudolfsson startade han 1978 Idédata, företaget har sålt 700.000 exemplar av grafikprogrammet Graph-in-the-box.

Per-Olof Myrén
Startade Beslutsmodeller, programvaruföretaget som i dag har stora internationella framgångar med sin programvara SCALA.

Bo Gärdmark
Startade 1979 Göteborgs andra databutik - Mytech Data tillsammans med Ralph Höglund.

 

Upp till början på sidanEntreprenörer