50års utveckling av logik- och minnesteknologi

 

                        

Elektromagnetisk relä Elektronrör Kort med tryckta kretsar Kärnminne med magniteserbara ringar Flerlagerskretskort Flerlagerskretskort Flerlagers keramiskt kort Modul med flera chips Enmegabitschips

1936

1950

1958

1964

1972

1973

1979

1983

1985

 

 

 


 

 

Elektromagnetiskt relä

1936

 

 


Elektronrör

1950

 

 


Kort med tryckta kretsar och diskreta komponenter

1958

 

 


Kärnminne med magnetiserbara ringar av järnoxid (1964)

1964-2.jpg (9051 bytes)


Kort i flera lager tryckta kretsar och hybridkomponenter

1964.jpg (11042 bytes)

 

Flerlagerskretskort med integrerade minneskretsar

1972

 

 


Flerlagerskretskort med elektroniska minneskretsar

1973

 

 

 


Flerlagers keramiskt kort med Large Scale Intergration-kretsar

1979

 

 


Modul med flera chips

1983

 

 


IBMs första enmegabitschips i DRAM-teknologi

(Dynamic Random Access Memory)

1985

 


Tillbaka till "Datorns delar"