Operativsystem


Varje dator har ett sk operativsystem.

Operativsystemet är en programvara som styr datorns interna arbete och som ser till att de olika enheterna - minnen, bildskärm, tangentbord, skrivare osv - samverkar med varandra på rätt sätt. De programvaror för ordbehandling, bokföring osv som en användare utnyttjar måste vara anpassade till det operativsystem som finns i datorn.

Till en början hade varje mikrodator sitt eget unika operativsystem. Det innebar att varje dator måste förses med sin egen unika uppsättning programvaror (vilket naturligtvis krävde mycket stora utvecklingsinsatser!)

Digital Research´s operativsystem CP/M banade väg för en "standardisering"; i dag är det främst MS-DOS och Macintosh´s operativsystem som dominerar.


Tävlingen mellan Digital Research och Microsoft

... i 8 bitars miljö

Det "generella" operativsystem som helt kom att dominera marknaden för 8 bitars datorer var Digital Research´s CP/M (när 16 bitars datorerna så småningom började dyka upp, döptes det om till CP/M-80).
Det fanns egentligen inget annat operativsystem som på allvar tävlade med CP/M - på den tiden sysslade inte Microsoft med sådana.

"CP/M" stod för "Control Program for Microprocessors".
Systemet kom att implementeras på de allra flesta 8 bitars datorerna, ibland parallellt med resp dators egna operativsystem.
Att en dator kunde "gå under CP/M" gjorde det möjligt för en programvaruleverantör typ Hogia att någorlunda enkelt föra över sin programvaror dit. Det fanns dock ingen standard vad gällde diskettformat, bildskärmshantering osv - så i varje enskilt fall behövde göras en viss anpassning för den specifika datorn.

Situationen var ofta den att Digital Research tillhandahöll operativsystemet till en dator, Microsoft programmeringsspråken till den.


... i 16 bitars miljö

När IBM 1981 skulle välja operativsystem till sin kommande 16 bitars persondator, trodde de flesta att valet skulle bli CP/M-86, Digital Research´s efterföljare till CP/M-80.

I stället fastnade IBM för MS-DOS, ett operativsystem som tillhandahölls av Microsoft.
(Microsoft hade dittills främst sysslat med programspråk och inte med operativsystem, men man hade köpt ett litet företag som just utvecklat MS-DOS.)

Att man fick börja leverera MS-DOS till IBM blev det stora "lyftet" för Microsoft.
Det ledde till att man fick börja leverera operativsystem också till det stora flertalet av de 16 bitars datorer som började dyka upp på marknaden.
Det lade därmed grunden till den dominerande ställning när det gäller operativsystem som Microsoft har i dag.

Omvänt gav IBM´s val till resultat att utvecklingen vände nedåt för Digital Research.
Man försökte länge lansera sitt CP/M-86 som ett "bättre" alternativ till MS-DOS (t ex den svenska skoldatorn Compis baserades på CP/M-86) men man lyckades inte i längden hävda sig mot Microsoft på detta område - det var redan IBM´s val av MS-DOS före CP/M-86 som en gång i tiden avgjorde kapplöpningen till Microsofts fördel ....


Grafiska gränssnitt
Xerox´ dator Star anses vara en föregångare till Apples datorer Lisa och Macintosh med sitt grafiska gränssnitt och och mushantering. Apple´s Lisa introducerades 1983 på marknaden med grafiska användargränssnitt (med ikoner, mushantering osv).

I mitten av 80-talet försökte Digital Research lansera det grafiska användargränssnittet GEM (på samma sätt som IBM försökte etablera Topwiew som en sådan grafisk produkt).
Man ville erbjuda ett alternativ i PC-miljö till Macintoshens gränssnitt, men inte heller denna lansering blev särskilt framgångsrik.

Det var först efter ett antal försök som Microsoft i stället lyckades få Windows att bli en grafisk "standardprodukt" (som IBM tog upp kampen med genom sitt operativsystem OS/2).


Progravara     Användarsystem