Programvara


Bildskärm, centralenhet, tangentbord och skrivare är hårdvara. För att de skall fungera behövs mjukvara. Ett systemprogram eller operativsystem ger användaren möjlighet att få hårdvaran att fungera.

Operativsystemet är som kittet som håller samman de olika hårdvarudelarna och applikationsprogramvaran. Ibland kan man säga att datorn är en dum burk. Man kompletterar den med ett operativsystem, som kan få den att fungera.

Användarprogrammen utvecklas sedan så att de passar mot operativsystemet.

De första person och hobbydatorerna hade alla olika, ofta unika operativsystem. All applikationsprogramvara fick alltså utvecklas särskilt för varje dator för att passa till dess operativsystem.

CP/M kom som en första standard, Control Program for Microprocessors

Det var vanligast för 8 bitars datorer.

Det uppstod starka diskussioner om det var bra eller dåligt med standardisering. Ett argument mot standardisering var att ett standard operativsystem inte utnyttjar datorns alla finesser, bara de generella egenskaperna.

Ett argument för standardisering var att programvaruutbudet kunde bli större för varje dator, och att programvaruhusen fick en större marknad för sina produkter, vilket medförde att man kunde lägga ner mer resurser på att utveckla dem och få dem bättre.

MP/M var en fleranvändarlösning. Multiprogramming control Program för Microprocessors.

MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, valdes av IBM och sedan följde alla sk kompatibler efter. Det blev den nya standarden för 16-bitars datorer.

OS/2 var IBMs förbättrade version av PC-DOS och MS-DOS och används för mer kraftfulla datorer.

Apple har eget operativsystem. För Macintoshdatorer är det utmärkande grafiskt gränssnitt och mushantering.

Windows. De första Windowsprogrammen var ett grafiskt användargränssnitt med mushantering för MS-DOS.

Unix, Xenix är operativsystem för fleranvändarsystem.

Programmeringsspråk
Programmeringsspråk används när man skall skapa ett program för datorn.

Redan till den första persondatorn Altair 8800 fanns programmeringsspråket Basic.

Det var framtaget av den sedermera inte helt obekante Bill Gates, grundaren av Microsoft när han hade jullov från studierna vid Harvard.

Användarprogram innehåller en följd av instruktioner som gör så att datorn utför ett arbete för användaren.

Program levereras på disketter med användarhandbok.

Administrativ programvara
Program för administrativa rutiner såsom Redovisning, Fakturering, Kund- och Leverantörsreskontra, Lön, Order, Lager, Projektredovisning...

Dessa produkter följer redovisnings- och skattelagar och praxis i olika länder och är därför specifika för varje land.

Ordbehandlingsprogram
Ordbehandlings- och kalkylprogram är generella och till dessa rutiner har internationella produkter i stort sett hela tiden varit dominerande. Vid ordbehandling används datorn som en avancerad skrivmaskin. Kalkylprogram kan jämföras vid ett stort rutmönstrat papper, ett elektroniskt räkneark (spread-sheet).

Grafikprogram
Grafikprogrammet ger användaren möjlighet att skapa och redigera bilder med datorns hjälp.

Datorspel
Datorspelen har utvecklats från enkla Basicprogram till spel med mycket avancerad grafik, rörliga bilder och ljud.

Kommunikationsprogram
Kommunikationsprogram gör det möjligt att t ex skicka e-mail eller att koppla upp sig mot en annan dator, i ett nätverk eller mot Internet.


Tillbaka till "Datorns delar"   Användarsystem    Operativsystem